برچسب: جوانه ها

رویداد ملی جوانه ها

دومین رویداد ملی جوانه ها

دومین رویداد ملی جوانه ها با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ 0 دیدگاه